E-cigaretter för att sluta röka – vad visar forskning?

E-cigg har ökat kraftigt i popularitet de senaste åren men enligt forskning kan det knappast kopplas till rökavvänjning eller att fler blir fria från nikotinberoende.


E-cigaretter, elcigg eller vape – vad är det?

E-cigaretter eller elcigaretter (från elektronisk cigarett) består av ett munstycke, ett batteri, en förångare eller vaporisatör och rökvätska. Användaren suger på munstycket vilket värmer upp rökvätskan och bildar ånga. När användaren andas ut ser utandningen ut som cigarettrök.

Vätskan som hälls i e-ciggen, rökvätksa eller påfyllnadsvätska, kan innehålla nikotin eller ej. Vätskan innehåller ofta smaktillsatser som gör att röken smakar till exempel mint.

E-cigg är inte läkemedel

E-cigaretter med en viss mängd nikotin anses inte vara läkemedel enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2016. Det betyder att företag som säljer e-cigg inte behöver tillstånd från Läkemedelsverket.

Kan e-cigg hjälpa att sluta röka?

E-cigaretter har fått stor spridning de senaste åren och det finns förhoppningar om att e-cigg med eller utan nikotin ska hjälpa rökare att sluta. Vissa studier har visat att e-cigg och nikotinplåster har liknande effekt som hjälpmetod men studierna anses av många tvivelaktig och det är osäkert hur tillförlitliga resultaten är.

Effekten av rök från e-cigg är inte väl studerat ännu. Det man vet är att ämnen i rökvätskan är godkända för användning i till exempel livsmedel eller kosmetika men hur de beter sig när de blir uppvärmda och andas in är oklart. Den beroendeframkallande potentialen i e-cigg är också oklar.

Studier har å andra sidan visat att e-cigaretter kan locka många unga in i nikotinberoende. Många unga som använder e-cigg är inte tidigare rökare, alltså används inte e-cigaretterna som ett medel för dem att sluta röka utan kan istället bli en inkörsport att börja röka.

Om e-cigg hjälper dig att skära ner på antalet vanliga cigaretter du röker är det positivt till viss del men det skjuter egentligen bara upp det faktiska rökstoppet. Det är inte samma sak som att sluta röka och man behåller rökbeteendet som är en stor del av beroendet. Det är ungefär som att säga att snus är bättre än cigaretter, vilket stämmer men egentligen bör man inte göra jämförelsen alls. Det som är bättre än att röka är att inte röka.

Diabetesmedicin kan hjälpa rökare bli nikotinfria