Test: Är jag nikotinberoende?

Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram ett antal frågor som hjälper att identifiera vad som är tobaksberoende och vilka som är drabbade. I detta självtest kan du svara på frågorna för att ta reda på om du är beroende av tobak eller nikotin.


Fråga 1 av 6
Känner du ett starkt sug eller ett slags tvång efter tobak/nikotin?

Diabetesmedicin kan hjälpa rökare bli nikotinfria