Nikotinabstinens

Nikotinabstinens är fysiska besvär du kan känna av under perioden efter att du slutat röka eller snusa. Det är kroppens reaktion på att det är slut med nikotin. Ju kraftigare ditt nikotinberoende desto kraftigare blir abstinensbesvären.


Vad är nikotinabstinens?

När du ger upp ditt nikotinanvändande (antingen i form av cigaretter eller snus) tar det en tid för kroppen att vänja sig vid nikotinbristen. Det är egentligen receptorer i hjärnan som är vana att fyllas på med nikotin som ”skriker” efter mer. Det ger fysiska symtom som du kan läsa mer om längre ner.

Den positiva nyheten är att nikotinreceptorerna så småningom anpassar sig till ett liv utan nikotin. Om du slutar tvärt med nikotin och dessutom lyckas undvika passiv rökning tar det omkring två till tre veckor för receptorerna att lugna ner sig. Men det tar ofta betydligt längre tid att bli helt av med ett nikotinberoende.

Efter tre till fyra veckor utan nikotin är det mer det psykiska nikotinberoende som gör sig påmint. Läs mer om olika former av nikotinberoende här.

Om du tar hjälp av nikotinläkemedel för att bli kvitt ditt beroende ser du till att lugna ner de ”skrikande” receptorerna långsamt. Nikotinhjälpmedel som nikotinplåster eller tuggummi ger en stadig dos nikotin som du sedan kan trappa ner sakta men säkert. Det brukar göra abstinensbesvären lättare att hantera.

 

Symtom på nikotinabstinens

 

 • Nedstämdhet
 • Irritabilitet
 • Ilska
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ängslan
 • Rastlöshet
Fysiska besvär efter nikotinstopp:
 • Yrsel, illamående
 • Hunger, sötsug
 • Magbesvär
 • Sömnsvårigheter
 • Viktökning
 • Blödande tandkött

Vid rökstopp kommer du även, självklart, känna ett starkt och återkommande röksug som del av abstinensbesvären. Detta sug kan vara under en lång tid och är en viktig riskfaktor för återfall.

Det är också så att abstinensbesvär blir kraftigare ju kraftigare ditt tidigare beroende. Det är bra att veta så att du är fullt förberedd på vad tiden som nikotinfri kommer innebära för dig.