Diabetesmedicin kan hjälpa rökare bli nikotinfria

Ett vanligt läkemedel för behandling av diabetes typ 2 har visat sig minska abstinensbesvär vid nikotinstopp i studie på möss.


Metformin är ett vanligt och relativt billigt läkemedel som hjälpt miljontals människor världen över att få bättre kontroll över symptom vid typ 2 diabetes. Nu visar en ny studie på möss att läkemedlet också kan dämpa abstinensbesvär efter nikotinstopp.

I studien exponerades möss för nikotin under två veckor. De möss som behandlades med metformin uppvisade inga abstinenssymptom. Bland annat uteblev ångestsymptom, ett annars vanligt besvär.

I vidare studier visar forskare att metformin kan dämpa ångest, irritation och andra abstinensbesvär genom ett aktivera ett protein som kronisk nikotinanvändning annars dämpar. Den dos som mössen behandlades med gav heller inte oönskade biverkningar som ökad kroppsvikt eller högre konsumtion av mat. Inte heller blodsockernivåer påverkades.

Forskarna bakom studien har nu stora förhoppningar på att metformin kan gå vidare till fler studier i möss och i framtiden människor, med tanke på hur länge läkemedlet har funnits på marknaden och använts av patienter, utan säkerhetsanmärkningar.