Test: Är jag nikotinberoende?

Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram ett antal frågor som hjälper att identifiera vad som är tobaksberoende och vilka som är drabbade. I detta självtest kan du svara på frågorna för att ta reda på om du är beroende av tobak eller nikotin.

Redaktionen
Senast uppdaterad 16 mars 2018

Fråga 3 av 6
Får du abstinensbesvär när du slutar med tobak/nikotin?

Abstinensbesvär kan till exempel vara irritation, sug, hunger eller koncentrationssvårigheter.